Herverkaveling op Ontwikkelingslocaties

ISBN 978-90-78066-49-1 | NUR 820-823 | 2011 | 120 pagina's

Samenvatting

In diverse Europese landen bestaat een wettelijke regeling voor herverkaveling. Zou dit instrument voor Nederland een toegevoegde waarde kunnen hebben, in verband met de wens in het beleid om concurrentie op ontwikkellocaties te bevorderen? En hoe zou het dan vormgegeven kunnen worden binnen het Nederlandse wettelijke systeem?  Dit onderzoeksrapport gaat hier uitgebreid op in, gebruikmakend van met name de opzet van en de ervaringen met de Duitse herverkavelingsregeling, de Umlegung.

Inhoudsopgave

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

ir. H.W. (Herman) de Wolff

Universitair docent TU Delft

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.