Handboek Juridische aspecten van werken met BIM

1e druk | ISBN 978-94-6315-060-6 | NUR 822 | 2020 | 430 pagina's

Samenvatting

Elke bouwrechtjurist zal vroeg of laat te maken krijgen met digitalisering. Digitalisering van informatie in zowel de ontwerp- en uitvoeringsfase alsook gedurende onderhoud en exploitatie vindt inmiddels op grote schaal plaats. Eén van de meest voorkomende vormen van digitalisering van en in het bouwproces is het gebruik van Building Information Modelling (BIM).

 

Dit handboek gaat in op de juridische aspecten van werken en contracteren met BIM en behandelt een groot aantal onderwerpen die voor juristen en andere beroepsbeoefenaren die te maken hebben met contractvorming en BIM van belang zijn. Het biedt inzicht in wat BIM is en hoe de gevolgen voor de werkwijzen en samenwerking zich verhouden tot het bouwcontractenrecht en algemeen privaatrecht. Het boek biedt aanknopingspunten voor het vormgeven van overeenkomsten met een digitale (BIM) component en behandelt relevante rechtspraak en juridische ontwikkelingen in het buitenland.

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.