Publiekrechtelijke toestemmingen en de UAV-GC 2005. Een praktische toelichting

1e druk | ISBN 978-94-6315-024-8 | NUR 822-823 | 2017 | 197 pagina's

Samenvatting

De taak van de UAV-GC 2005 opdrachtnemer is een andere dan die van de UAV 2012 aannemer. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor de vergunningen is wezenlijk anders. De opdrachtnemer zal dan ook moeten weten aan welke vergunningen hij moet denken en in welke fase van zijn werkzaamheden hij daaraan moet denken. Hij moet ook weten hoe het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen in zijn werk gaat. En tot slot moet hij ook weten wat het publiekrechtelijke jargon inhoudt. In dit boek wordt dat allemaal duidelijker gemaakt.

Fictieve voorbeelden en tal van schema’s maken dit onderwerp zeer inzichtelijk. Met dit boek in de hand weten opdrachtgever en opdrachtnemer onder de UAV-GC2005 waar zij in hoofdlijnen aan moeten denken.

Inhoudsopgave

mr. J.J. (Jacco) Karens

Juridisch adviseur omgevingsrecht AT Osborne

mr. A.Z.R. (Regina) Koning

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.