Praktische toelichting op de UAV 2012 (2e druk)

2e druk | ISBN 978-94-6315-038-5 | NUR 822 | 2018 | 153 pagina's

Samenvatting

In deze uitgave is de tekst van de UAV 2012 opgenomen en voorzien van commentaar. Dit commentaar is bedoeld voor de dagelijkse praktijk van het werken met de UAV 2012.

Het commentaar is in eenvoudige bewoordingen geformuleerd en slechts summier voorzien van voetnoten en verwijzingen naar rechtspraak. De tekst bevat uitdrukkelijke aandachtspunten en een heldere uitleg van een groot deel van de bepalingen. De keuze betreffende de vraag welke bepalingen te voorzien van commentaar is ingegeven door de praktijk van alledag, waarbij behoefte bestaat aan snelle duiding van de betekenis van de tekst.

Deze uitgave is voorzien van een bijlage waarin de tekst van de UAV 1989 en die van de UAV 2012 naast elkaar is gezet. Hiermee is in één oogopslag duidelijk waar de verschillen zitten.

De online versie van deze titel is te raadplegen op IBR Tracker (www.ibrtracker.nl), het online kenniscentrum van het Instituut voor Bouwrecht.

Inhoudsopgave

em. prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis

Monika Chao-Duivis was directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar bouwrecht TU Delft.

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.