Samenvatting

Bij het overgrote deel van de overeenkomsten die worden gesloten voor de koop- en aanneming van nieuwbouwwoningen voor consumenten wordt al 45 jaar de model koop-/aannemingsovereenkomst gebruikt. De afgelopen 45 jaar zijn uiteraard ook veel arbitrale uitspraken gedaan waarin de koop-/aannemingsovereenkomst het afsprakenkader tussen partijen bepaalden.

Deze bundel bevat een overzicht van de belangrijkste arbitrale uitspraken, van zowel de Raad van Arbitrage voor bouwgeschillen als de Geschillencommissie Garantiewoningen, op het gebied van het koop- en aannemingsovereenkomstenrecht, geordend in 10 hoofdstukken: Bouwtijd, werkbare dagen en boete (H1), Goed en deugdelijk werk (H2), Formaliteiten bij gebreken (H3), Gebreken (H4), Afwijken perceelgrootte en situering woning (H5), Wijziging door de ondernemer (H6), De overeenkomst (H7), Rechtsbescherming (H8), De 5% regeling van art. 7:768 BW (H9) en de bundel wordt afgesloten met een hoofdstuk Diversen (H10).

In de bundel zijn vonnissen tot en met 31 december 2020 opgenomen. Door de overzichtelijke hoofdstukindeling en de selectie van vonnissen is deze bundel onmisbaar voor iedere bouwrechtjurist!

Inhoudsopgave

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. J.H. (Jan Hein) Meerburg

Advocaat bij Kennedy Van der Laan.

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten

Advocaat Habraken Rutten Advocaten

mr. S. (Sandro) Triches

Wetenschappelijk medewerker privaatrecht bij het Instituut voor Bouwrecht

mr. M.N. (Mariëlla) Veerman

mr. N. (Natasja) van Wijk-van Gilst

Wetenschappelijk medewerker en Redacteur Instituut voor Bouwrecht

Zal niet getoond worden.