Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

1e druk | ISBN 978-90-78066-85-9 | deel VBR preadvies, nr. 41 | NUR 822 | 2013 | 228 pagina's

Samenvatting

Ketensamenwerking lijkt op dit moment het toverwoord om tal van problemen in de bouwpraktijk mee op te lossen. Problemen van communicatie, faalkosten, slechte verhoudingen, noem maar op. In sommige publicaties worden ze allemaal opgelost door het toverwoord ketensamenwerking. Wat is hiervan waar? Veel! Het vroegtijdig, geïntegreerd samenwerken van zoveel mogelijk relevante bouwdisciplines voorkomt veel problemen. Alle reden dus om dit verschijnsel te onderwerpen aan onderzoek.

Wat is ketensamenwerking? En welk juridisch kader past erbij? In dit preadvies wordt het oor te luister gelegd bij de praktijk en worden juridische antwoorden gepresenteerd met een basis in het vakgebied bouwmanagement. Wat verstaat de praktijk onder ketensamenwerking? Wat leert het vakgebied bouwmanagement over ketensamenwerking? En wat betekent dit juridisch?

Juridisch komt het hele scala van de bouwcontractmodellen langs en wordt ketensamenwerking een eigen plaats toegewezen. Vervolgens wordt het moderne juridische denken over netwerk samenwerkingsvormen besproken, waarna aspecten van ketensamenwerking onder de loep genomen.

Tot slot wordt aan de roep in de praktijk gehoor gegeven. Het preadvies sluit af met juridische bouwstenen gebaseerd op de wensen uit de praktijk en de lessen uit het bouwmanagement vakgebied opdat de ontwikkeling van deze samenwerkingsvorm voort kan op een soepele en niet dicht getimmerde manier.

Inhoudsopgave

em. prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis

Monika Chao-Duivis was directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar bouwrecht TU Delft.

prof. dr. ir. J.W.F. (Hans) Wamelink

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.