DNR 2011 Toegelicht (2e druk)

2e druk | ISBN 978-94-6315-066-8 | NUR 822 | 2022 | 197 pagina's

Samenvatting

Dit boek voorziet in een toelichting op de DNR, voluit De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011.

 

Deze tweede druk van de toelichting biedt inzicht in de DNR voor niet-juridisch geschoolde gebruikers van de DNR 2011 door een uitleg van de bepalingen uit de DNR en voorbeelden daarbij uit de jurisprudentie. Daarnaast vormt het boek een naslagwerk voor in de bouwpraktijk werkzame juristen, doordat de relevante jurisprudentie met betrekking tot de DNR in de toelichting is opgenomen.

 

De auteurs hebben een jarenlange ervaring in deze rechtspraktijk, zij geven onderwijs en publiceren regelmatig over deze onderwerpen.

Inhoudsopgave

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Construct Advocaten

prof. mr. dr. S. (Stéphanie) van Gulijk

Hoogleraar privaatrecht Tilburg University

Zal niet getoond worden.