Digitale transformatie van het bouwproces en haar juridische en organisatorische aspecten

1 druk | ISBN 978-94-6315-062-0 | deel VBR preadvies, nr. 48 | NUR 822 | 2020 | 178 pagina's

Samenvatting

De digitale transformatie van het bouwproces is in volle gang. Slimme woonwijken, digital twins, augmented reality. Het zijn voorbeelden van de opmars van digitale ontwikkelingen in de bouw. Het VBR preadvies van dit jaar zal volledig in het teken staan van deze digitale technologieën en wat zij voor de bouwjurist in de dagelijkse praktijk betekenen. Prof. dr. ir. Arjen Adriaanse en dr. Hans Voordijk geven een schets van het uitgebreide landschap van technologieën in bouwprocessen. Prof. mr. Evelien Bruggeman verkent de juridische inpassing van deze technologische ontwikkelingen in het bestaande bouwcontractenrecht.

Dit preadvies stond centraal staan tijdens de VBR jaarvergadering van 1o december 2020. Op de gedachtevorming van de preadviseurs – zoals neergelegd in hun preadviezen – is tijdens deze jaarvergadering  gereflecteerd door een panel van deskundigen, bestaande uit mr. ing. Wim van de Koot (Ballast Nedam), mr. Thijs van der Meeren (Heijltjes Advocaten) en prof. dr. ir. Leentje Volker (Hoogleraar Integrated Project Delivery aan de Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente).

Inhoudsopgave

prof. dr. ir. A.M. (Arjen) Adriaanse

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

dr. J.T. (Hans) Voordijk

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.