Van het gebaande pad

Opstellen aangeboden aan mr. A.G.J. van Wassenaer

1e druk | ISBN 978-94-6315-011-8 | NUR 822 | 2016 | 256 pagina's

Samenvatting

Liber Amicorum ter gelegenheid van het vertrek van mr. A.G.J. van Wassenaer uit de advocatuur. 

In vijf thematische blokken geordend, zijn bijdragen van negentien vrienden opgenomen. De bijdragen hebben alle raakvlakken met onderwerpen waar Van Wassenaer zich in de loop der jaren mee bezig heeft gehouden. In de kern gaat het bij al deze onderwerpen om goede verhoudingen en goede geschilbeslechting, zoals de geadresseerde van dit Liber Amicorum dat van belang heeft gevonden. Denk hierbij aan: 

 • New Engineering Contract
 • Alliantiecontracten
 • Arbiter als getuige
 • Raad van Deskundigen
 • Feiten van algemene bekendheid in rechtspraak van Raad van Arbitrage voor de Bouw
 • DBFM(O) contracten
 • Verandering overeengekomen werk
 • Onzekerheid en vaste prijs-contracten
 • Construction contracts als investering
 • Goed opdrachtgeverschap
 • Bouwcombinaties (en kartelverbod)
 • Markconsultatie voorafgaande aan aanbestedingsprocedure

De bijdragen zijn afkomstig uit de Nederlandse en internationale bouwrechtadvocatuur en de wetenschappelijke wereld van het bouwrecht en zijn van nut voor deze beide maatschappelijke branches. Nederlands recht en buitenlandse stelsels passeren de revue. 

De bijdragen zijn van: Andrea Chao, Michel Klijn, Ben Spiering, Andrew Stephenson and Brendan Molck, Coen Thomas, Willem H. van Baren, Remmert Sluijter, Jos van de Vijver, Sjoerd Rutten, Peter Habraken, Ewoud Hondius, Leendert van den Berg, Bob van den Berg, Virginie A. Colaiuta, Monika Chao-Duivis, Matton van den Berg, Chris Jansen en Joop Janssen.

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis

Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar bouwrecht TU Delft.

prof. mr. J.M. (Jan-Michiel) Hebly

mr. E.J. (Julietta) Blom

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.