Honderd jaar Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007

1e druk | ISBN 978-90-78066-07-1 | NUR 822 | 360 pagina's

Samenvatting

In 2007 bestaat de Raad van Arbitrage 100 jaar. Deze gebeurtenis wordt o.a. gevierd met dit gedenkboek. In dit boek worden verschillende aspecten van het werk en bestaan van de Raad belicht. Om te beginnen wordt de geschiedenis van de Raad van Arbitrage van de afgelopen 75 jaren uit de doeken gedaan (herdruk van de bijdrage van prof. mr. M.A. van Wijngaarden, geschreven ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum in 1982). Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de afgelopen 25 jaar. Ook een beschouwing over de toekomst van de Raad van Arbitrage ontbreek niet in dit boek. Verder komt het aanbestedings- en arbitragerecht uitgebreid aan de orde, met zelfs een uitstapje naar het Romeinse recht. Daarnaast is er een artikel opgenomen gewijd aan arbitrage in Duitsland. Besloten wordt met een opsomming van de personalia van iedereen die bij de Raad betrokken is geweest, hetzij als arbiter, hetzij (tevens) als bestuurder en een overzicht van het werk van de Raad van Arbitrage in cijfers uitgedrukt (1983-2007).

Inhoudsopgave:
Prof. mr. M.A. van Wijngaarden
Vijfenzeventig jaren Raad van Arbitrage. Een overzicht van de bestuursactiviteiten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, 1907-1982

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis
Vijfentwintig jaren Raad van Arbitrage

Mr. J.A.G. van Eimeren
Op naar de volgende 100 jaar

Mr. P.P. Lampe
Snel, onpartijdig en deskundig

Prof. mr. H.J. Snijders
Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar. Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving

Dipl.-ing. T. Rein en Kornelia Reink
Schiedsverfahren in Bausachen. Eine Darstellung ├╝ber die Beilegung von Baustreitigkeiten in Deutschland

Mr. dr. H.D. van Romburgh.
Hoe een eerbiedwaardig instituut het aanbesteden op de kaart heeft gezet!

Mr. R.G.T. Bleeker
Over Romeinse arbiters, rechters en advocaten

Zal niet getoond worden.