1e druk | ISBN 978-90-78066-00-2 | NUR 822 | 2012 | 550 pagina's

Samenvatting

Aan het totstandkomen van de UAV 2012 is veel voorbereidend werk voorafgegaan. De Werkgroep belast met het schrijven van de herziene tekst heeft veel commentaar ontvangen en op dat commentaar gereageerd. Voorts zijn er notities geschreven ter ondersteuning van het werk van de Werkgroep. Al dit materiaal is waardevol voor het gebruik van de UAV 2012 en is opgenomen in dit naslagwerk.

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis

Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar bouwrecht TU Delft.

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

mr. L. (Lidewij) de Ruijter

Zal niet getoond worden.