1e druk | ISBN 978-90-78066-68-2 | NUR 822 | 2012 | 240 pagina's

Samenvatting

Dit boek voorziet in een toelichting op de DNR, voluit De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011. Deze toelichting biedt inzicht in de DNR voor niet-juridisch geschoolde gebruikers van de DNR door een uitleg van de bepalingen uit de DNR en voorbeelden daarbij uit de jurisprudentie. Daarnaast vormt het boek een naslagwerk voor in de bouwpraktijk werkzame juristen, doordat de relevante jurisprudentie met betrekking tot de DNR in de toelichting is opgenomen.

De auteurs hebben een jarenlange ervaring in deze rechtspraktijk, zij geven onderwijs en publiceren regelmatig over deze onderwerpen.

Inhoudsopgave

mr. A.M. (André) Ubink

Advocaat Ubink Rijs Advocaten

mr. A. (Annelies) Oldengarm

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.