1e druk | ISBN 978-90-78066-19-4 | NUR 822 | 2008 | 86 pagina's

Samenvatting

Het bouwrecht wordt beheerst door algemene voorwaarden. De UAV 1989, UAV-GC 2005 en DNR 2005 zijn de meest bekende, maar lang niet de enige. Deze algemene voorwaarden worden niet ‘zomaar’ onderdeel van een overeenkomst. De gebruiker van de voorwaarden moet ze toepasselijk verklaren en de andere partij moet ze aanvaarden. Maar ze moeten ook ter hand gesteld worden. Verder is het van belang dat de inhoud van de algemene voorwaarden in orde is.

In deze publicatie wordt de gebruiker van algemene voorwaarden door de wettelijke regelingen geleid. De wettekst wordt in begrijpelijke taal uitgelegd en voorzien van veel voorbeelden.

Deze uitgave is bedoeld voor diegenen die in de praktijk werken met algemene voorwaarden en behoefte hebben aan een praktische uitleg. Vragen die aan de orde komen zijn o.a.:

  • hoe worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard en aanvaard?
  • wat als de algemene voorwaarden niet ter zijn hand gesteld?
  • wat als de wederpartij zelf algemene voorwaarden voorstelt?
  • hoe lang kan tegen de algemene voorwaarden worden geageerd?
  • moet er een rechter aan te pas komen om de algemene voorwaarden te vernietigen?

prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis

Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht en Hoogleraar bouwrecht TU Delft.

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.