Nationale planologische beleidsvoering en het functioneren van vastgoedmarkten

drs. M.C. Oude Veldhuis

Bekijk de inhoudsopgave

Onderzocht is welke gevolgen nationale planologische beleidsvoering heeft gehad voor het functioneren van de Nederlandse kantorenmarkt en markt voor winkelvastgoed tussen 1960 en 2016. Beide vastgoeddeelmarkten hebben vergelijkbare structuren en eenzelfde dynamiek. In de kantorenmarkt is een structureel overaanbod ontstaan, terwijl de markt voor winkelvastgoed zich evenwichtiger ontwikkelde. Deze verschillen hangen samen met verschillen in nationale planologische beleidsvoering en een combinatie van kenmerken die de Nederlandse ruimtelijke ordening typeert. Het onderzoek leidt onder meer tot de aanbeveling om de bovenlokale coördinatie van gemeentelijke vastgoedplannen bij de provincies neer te leggen.

Christine Oude Veldhuis over haar onderzoek en bevindingen:

€ 44,50

Meer bestelopties

Digitaal (met Bliyoo app)

€ 38,99

Online (op www.ibrtracker.nl)

€ 38,99

Meer informatie

Jaar van uitgave2018
ISBN978-94-6315-029-3
NUR160
Lengte357 pag.

Expertisegebieden

Bekijk ook

Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling (2e druk)
Juridisch Handboek Gebiedsontwikkeling (2e druk)

prof. dr. ir. A.G. Bregman, mr. A.Z.R. Koning, mr. R.W.J.J. de Win