1 druk | ISBN 978-94-6315-073-6 | NUR 822-823 | 2022 | 226 pagina's

Samenvatting

Nederland kampt met een serieus woningtekort. In het Programma Woningbouw (maart 2022) kondigt het Rijk allerhande acties aan om uit de crisis te geraken. Een voor de hand liggende oplossing is het zo snel mogelijk toevoegen van zoveel mogelijk woningen. Maar hoe realiseer je die woningbouwopgave als de ruimte schaars is en dat ook steeds meer geldt voor bouwmaterialen en arbeidskracht? En hoe zorg je ervoor dat wordt gebouwd voor de juiste doelgroep en met voldoende oog voor zaken als klimaatadaptatie, energietransitie en betaalbaarheid?

In deze bundel wordt vanuit verschillende invalshoeken en door uiteenlopende disciplines op het woningtekort gereflecteerd. Dat gebeurt in de vorm van korte bijdragen. De auteurs kregen het verzoek om in hun bijdrage minimaal één maatregel uit te werken die tot een concrete en werkbare oplossing kan leiden. Als resultaat hiervan bevat de bundel een veelheid en diversiteit aan bouwstenen om het woningtekort aan te pakken.

Auteurs: Mr. dr. M.N. Boeve & mr. I.M. de Waal, Prof. dr. ir. A.G. Bregman, Prof. dr. E. Buitelaar & R. Meijer MSc, Mr. dr. J.J. Dammingh, Mr. dr. R.H.W. Frins, Mr. K. Groenendaal, Mr. J.F. de Groot MRICS, Mr. dr. F.A.G. Groothuijse, Mr. F.A.M. Hobma, Mr. E.A. van de Kuilen en mr. I.C. den Bieman, Prof. mr. P.H.L.M. Kuypers, Mr. T.E.P.A. Lam en mr. S. Hillegers, Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, Prof. dr. J. Rouwendal, Prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. D. Krijvenaar, B.M.M. Timmen MSc, Prof. dr. J.C. Verdaas, dr. ir. T.A. Daamen & prof. dr. E. van der Krabben, Mr. J. van Vulpen, Mr. A.G.J. van Wassenaer.

Voor een uitgebreide inhoudsopgave zie hieronder.

De bundel is een gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit en het Instituut voor Bouwrecht.

Inhoudsopgave

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar omgevingsrecht Radboud Universiteit en Staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.