Eindafrekening met pepernoten

Voor een onbetaalbare bijdrage aan het bouwrecht and beyond

Samenvatting

Gedurende haar hoogleraarschap aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft van ruim 15 jaar en haar verbondenheid aan het Instituut voor Bouwrecht van meer dan 22 jaar, heeft prof. mr. dr. Monika Chao-Duivis zich voortdurend beijverd om het bouwrecht – mede binnen de bredere civielrechtelijke context – verder te ontwikkelen en kennisoverdracht aan beroepsbeoefenaren te ­bevorderen. Zij heeft daarbij altijd oog gehad voor het over de grenzen van het juridische en geografische heen kijken en voor het multidisciplinaire en internationale karakter van de bouw.

Monika heeft een onwaarschijnlijke hoeveelheid publicaties op haar naam staan die naast de gehele breedte van het privaatrechtelijke bouwrecht, inclusief het aanbestedingsrecht, ook een substantieel aantal bijdragen in het bredere civiele recht bevat.

Deze bundel bevat maar liefst 65 bijdragen en is een weerspiegeling van zowel het groot aantal mensen uit alle geledingen van het bouwrecht die zij de afgelopen jaren heeft weten te inspireren, alsook een afspiegeling van de breedte van haar expertise en interesse, die veel verder gaat dan enkel het privaatrechtelijk bouwrecht. Het grote aantal bijdragen toont aan hoe geliefd zij is onder haar vakgenoten.

De bijdragen zijn verdeeld over zes delen. Deel 1 start met bijdragen met een historische achtergrond. Vervolgens komt in deel 2 het aanbestedingsrecht aan de orde. Het daaropvolgende deel – deel 3 – bevat bijdragen op het gebied van het privaatrecht en wordt gevolgd door deel 4, met bijdragen op het gebied van het publiekrecht. In deel 5 zijn bijdragen opgenomen die zien op de toekomst van het bouwrecht en deel 6, het laatste deel, bevat bijdragen van diverse aard. Al deze delen reflecteren de brede interesse en het brede terrein van de werkzaamheden van Monika.

Klik hier voor de bibliografie van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis (t/m 2019)

Inhoudsopgave

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat / Partner Bird & Bird (Netherlands) LLP

mr. N. (Natasja) van Wijk-van Gilst

Wetenschappelijk medewerker en Redacteur Instituut voor Bouwrecht

Zal niet getoond worden.