Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap

Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma

1 druk | ISBN 978-94-6315-045-3 | NUR 820-823 | 2019 | 596 pagina's

Samenvatting

Prof. mr. Jan Struiksma is sinds 1990 verbonden geweest aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werd aan deze faculteit bijzonder hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht en vervolgens gewoon hoogleraar bestuursrecht. Bij het afscheidssymposium ter gelegenheid van zijn emeritaat op 27 september 2019 is hem deze vriendenbundel aangeboden.

Jan Struiksma is van grote betekenis voor het onderwijs en onderzoek op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, het algemene bestuurs(proces)recht én de methodologie van de rechtswetenschap. Hij heeft veel nevenfuncties vervuld, zowel binnen als buiten de universiteit. Zo kennen velen hem als de gezichtsbepalende voorzitter van het Instituut voor Bouwrecht.

Deze bundel bevat maar liefst 52 bijdragen die geschreven zijn door 62 auteurs. Het zijn hoofdzakelijk wetenschappelijke bijdragen. Er is bovendien ruimte gemaakt voor enige meer informele, amicale stukken, die laten zien wat voor een persoonlijkheid Jan aan de universiteit was.

De bijdragen zijn verdeeld over vier delen. Deel I start met bijdragen waarin de universiteit van binnenuit wordt belicht. In dit deel gaat onder meer aandacht uit naar de examencommissie, het College van Beroep voor de ­Examens en wetenschappelijke integriteit. Vervolgens komt in deel II de methodologie van juridisch onderzoek en onderwijs aan bod. Het daaropvolgende deel, deel III, bevat bijdragen op het gebied van het algemene bestuursrecht en het bestuursprocesrecht. Deel IV, het laatste deel, gaat over het omgevingsrecht en het bouwrecht. De vier delen reflecteren het brede terrein van de werkzaamheden van Jan Struiksma.

Inhoudsopgave

mr. dr. P.J. (Pim) Huisman

prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof

Hoogleraar bestuursrecht VU Amsterdam

prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.