Het eliminatiebeginsel in Nederland en België

1e druk | ISBN 978-90-78066-81-1 | NUR 823 | 2013 | 98 pagina's

Samenvatting

De eliminatieregel in het onteigeningsrecht staat de voorbije jaren in het brandpunt van de belangstelling. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in België. In deze preadviezen gaan Procee en Verbist in grote mate van detail in op aard en werking van de eliminatieregel in deze beide landen. Zij volstaan daarbij niet met een analyse van het verleden, maar beschrijven ook het heden en kijken zelfs naar de toekomst. Daarmee combineren de preadviezen wetenschappelijke degelijkheid met praktisch nut.

Inhoudsopgave

mr. J.S. (Jelmer) Procee

dr. S. (Stijn) Verbist

Zal niet getoond worden.