De model-splitsingsreglementen toegelicht (2e druk)

Handleiding voor de praktijk

2e druk | ISBN 978-94-6315-039-2 | NUR 822 | 2018 | 595 pagina's

Samenvatting

In titel 9 van boek 5 BW is de appartementenwet opgenomen. Deze wet bepaalt onder meer dat elke akte van splitsing een reglement moet inhouden, waartoe geacht wordt een ter plaatse ingeschreven modelreglement.

Dit boek voorziet in een toelichting op de vijf belangrijkste model-splitsingsreglementen van de Koninklijke Notariële Beroeps­organisatie (KNB) van 1973, 1983, 1992, 2006 en 2017. Deze toelichting bestaat uit een artikelsgewijze uitleg van die reglementen alsmede een zo volledig mogelijk beeld van de bijbehorende in tientallen jaren gevormde jurisprudentie. Bovendien werden, waar nodig, deskundig commentaar en Aanbevelingen voor aanpassingen van het laatst verschenen model-splitsingsreglement van 2017 toegevoegd.

Het boek is geschreven voor al diegenen die in de praktijk van doen hebben met de genoemde model-splitsingsreglementen. Zowel voor in het appartementsrecht werkzame juristen als notarissen, advocaten, rechtsbijstandsjuristen en rechters als voor de minder juridisch geschoolde (professionele) VvE-bestuurders en VvE-beheerders is dit boek een onmisbare aanvulling op wet- en regelgeving en een veel omvattend naslagwerk.

De uitgebreide inhoudsopgave en het register maken het boek snel toegankelijk.

De auteur heeft als advocaat jarenlange ervaring op het gebied van het appartementsrecht, geeft regelmatig onderwijs en publiceert over dit en aanverwante onderwerpen.

Inhoudsopgave

mr. N.L.J.M. Rijssenbeek

Norbert Rijssenbeek heeft als advocaat jarenlange ervaring op het gebied van het appartementsrecht, geeft regelmatig onderwijs en publiceert over dit en aanverwante onderwerpen

Zal niet getoond worden.