Het wijzigen van de akte van splitsing in appartementsrechten. Kostbaar en tijdrovend

1e druk | ISBN 978-94-6315-036-1 | deel IBR Scriptiereeks, deel 1 | NUR 822 | 2018 | 63 pagina's

Samenvatting

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de procedure voor de wijziging van de akte van splitsing in appartementsrechten. Bij de ontwikkeling van de huidige wettelijke regeling is onvoldoende rekening gehouden met de praktische uitwerking ervan. De aanpassing van de regeling in 2005 is een goede stap geweest richting meer flexibiliteit, maar de procedure sluit nog steeds niet goed aan op de praktijk en is onnodig kostbaar en tijdrovend.

Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide literatuurstudie en twee interviews met deskundigen op het gebied van appartementsrechten. Door literatuuronderzoek en kwalitatief praktijkonderzoek te combineren is er een vollediger beeld geschetst van de werking van de procedure van wijziging van de akte van splitsing in de praktijk. De aanbevelingen voor de aanpassing van de wettelijke regeling hebben hierdoor aan kracht gewonnen. Deze scriptie bevat tevens een uitgebreid overzicht van vele aspecten van het appartementsrecht en alle hierbij behorende literatuur en jurisprudentie. Het is daarmee een relevant en praktisch naslagwerk voor studenten, juristen en leden van verenigingen van eigenaars.

Marloes Bakker is momenteel werkzaam als kandidaat-notaris. Dit onderzoek vormt de afsluiting van haar masterexamen Notarieel Recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Dit onderzoek is bekroond met de scriptieprijs privaatrecht van het Instituut voor Bouwrecht.

Inhoudsopgave

mr. M.N. (Marloes) Bakker

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.