De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht

Constructieve veiligheid nader beschouwd

1e druk | ISBN 978-94-6315-025-5 | NUR 822-823 | 2017 | 379 pagina's

Samenvatting

In dit boek wordt de rol van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger) bij de vergunningverlening en de handhaving uitgelegd. Niet alleen komt die rol voor de (technische) bouwactiviteit aan de orde in het geldende stelsel, maar ook in het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en in de Omgevingswet.

Vanuit zijn technische achtergrond en zijn werkervaring als jurist bij de bouwunit van de Raad van State geeft de auteur uitleg over het publieke bouwrecht. Het bevat een diepgaande behandeling van de uitspraken van de Raad van State. Ook behandelt hij de Verordening bouwproducten.

Dit proefschrift beschrijft zowel de voor- als nadelen bij de gedeeltelijke privatisering van het bouwtoezicht als bedoeld in het stelsel van kwaliteitsborging.

Inhoudsopgave

mr. dr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan

Advocaat-partner PDH Advocatuur

Zal niet getoond worden.