1e druk | ISBN 978-94-6315-043-9 | NUR 822-823 | 2018 | 450 pagina's

Samenvatting

Dit boek bevat de neerslag van gesprekken met vijfentwintig bouwrechtjuristen. Juristen die zich in hun werk veelvuldig met het bouwrecht in al zijn facetten hebben bezig gehouden of nog steeds bezig houden. Dat kan zijn als geschilbeslechter, wetenschapper, advocaat, als overheidsjurist of bedrijfsjurist, notaris of als jurist bij een brancheorganisatie. De bouwrechtjuristen die aan het woord komen, zijn soms werkzaam in het civielrechtelijke bouwrecht, soms in het publiekrechtelijke domein en een enkele keer in beide vakgebieden.

Aan hen werden diverse vragen voorgelegd die zij zorgvuldig beantwoord hebben. Het zijn vragen van specifiek juridische aard maar ook enkele vragen met een persoonlijk karakter die inzicht geven in het denken van betrokkene als bouwrechtjurist. De leeftijd van de respondenten varieert. Oud en jong komen aan het woord. Mannen zowel als vrouwen. Op deze manier wordt een aansprekend beeld verkregen van persoonlijke opvattingen over het bouwrecht in het algemeen en bouwrechtelijke aspecten in het bijzonder. Maar in vergelijkend perspectief levert het tevens een schets op van  bouwrechtelijke onderwerpen en hoe daar al dan niet verschillend over gedacht wordt en kan worden. Met een dergelijke schets zijn het bouwrecht en het denken over het bouwrecht gebaat. Zowel in de theorie als in de praktijk. Ten slotte biedt het een intrigerend tijdsbeeld van het bouwrecht in al zijn dynamiek.

Voor het verhaal achter dit boek, zie dit filmpje:

De eerste exemplaren van dit boek zijn tijdens de Lustrumbijeenkomst 50 jaar Instituut voor Bouwrecht op 18 december 2018 uitgereikt aan de vice-president van de Hoge Raad (mr. Kees Streefkerk) en de vice-voorzitter van de Raad van Arbitrage (ir. Nico de Vries) alsmede aan mevrouw Sybilla Dekker (minister van Staat en o.a. voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).

De volgende personen komen in dit boek aan het woord:

Wetenschap
Em. prof. mr. M.A.M.C. (Matton) van den Berg
Prof. mr. P.J.J. (Peter) van Buuren
Prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis
Prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen
Prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer
Prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans
Prof. mr. dr. A.A. (Aart) van Velten

Advocatuur
Mr. R.G.T. (Rob) Bleeker
Mr. drs. H. (Hugo) Doornhof
Mr. J.C. (Hanneke) Ellerman
Mr. J. (Jade) Gundelach
Mr. P.J.R. (Peter) Habraken
Mr. F.H.A.M. (Frank) Thunnissen

Bedrijfsjuristen
Mr. dr. J.H.G. (Jan) van den Broek
Mr. H.W.R.A.M. (Henk) Janssen

Brancheorganisaties
Mr. A.A.M. (Agnes) Evers
Mr. D.E. (Dick) van Werven
Mr. N. (Nicolette) Zandvliet

Overheid
Mr. J.H. (Hans) Potter
Mr. E.M.A. (Els) van der Riet

Geschilbeslechters
Mr. W. (Walter) ten Cate
Mr. K.E. (Klaas) Mollema
Mr. J. (Janette) Verbeek
Mr. ing. J.J. (Jos) van de Vijver
Mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer

mr. H.C.W.M. (Eric) Moesker

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten

Advocaat Habraken Rutten Advocaten

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.