Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017

1e druk | ISBN 978-94-6315-033-0 | NUR 822 | 2018 | 842 pagina's

Samenvatting

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Deze aanbestedings­jurisprudentie bestaat uit:

  • Europese uitspraken en conclusies
  • Uitspraken van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter
  • Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts
  • Uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Deze jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online nieuwsdienst Actualiteiten Bouwrecht (onderdeel van www.ibrtracker.nl), zodat geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie. In deze bundel zijn de samenvattingen van de in 2017 gepubliceerde uitspraken opgenomen, met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2017 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. Eerder al verscheen een bundel met de in 2016 gepubliceerde uitspraken. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers.

Inhoudsopgave

mr. N. (Natasja) van Wijk-van Gilst

Wetenschappelijk medewerker en Redacteur Instituut voor Bouwrecht

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.