Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2016

1e druk | ISBN 978-94-6315-022-4 | NUR 822 | 2017 | 905 pagina's

Samenvatting

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Deze aanbestedings­jurisprudentie bestaat uit:

  • Europese uitspraken en conclusies
  • Uitspraken van de nationale rechter
  • Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts

Deze jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online nieuwsdienst Actualiteiten Bouwrecht (onderdeel van www.ibrtracker.nl), zodat geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie.

De samenvattingen van alle in 2016 gepubliceerde ­uitspraken verschijnen nu voor het eerst in een bundel met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2016 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers.

Uitreiking van het eerste exemplaar aan prof. mr. dr. H.D. van Romburgh

Inhoudsopgave

mr. N. (Natasja) van Wijk-van Gilst

Wetenschappelijk medewerker en Redacteur Instituut voor Bouwrecht

mr. dr. H.P.C.W. (Hugo) Strang

Advocaat Straatman Koster Advocaten B.V.

Zal niet getoond worden.