prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Sr. wetenschappelijk medewerker publiekrecht

Gespecialiseerd in:

 • Onderzoek
 • Onderwijs

Contactgegevens:

Arjan Bregman (1964) studeerde van 1983 tot 1988 geodesie aan de TU Delft. Sinds 1987 is hij verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht. In 1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen (promotor: D.A. Lubach) op het proefschrift ‘Ruimtelijke plancoördinatie en projectbesluitvorming, naar maatwerk zonder versnippering’. Naast zijn functie bij het IBR is Bregman sinds 1990 actief als zelfstandig adviseur. Van 1 januari 2010 tot 1 januari 2015 was aan de Universiteit van Amsterdam vanwege de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) de Leerstoel Gebiedsontwikkeling gevestigd. Arjan Bregman bekleedde deze leerstoel. Sinds september 2016 is hij hoogleraar Bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Aan de ASRE is Bregman verbonden als research fellow.

Expertisegebieden

 • Gebiedsontwikkeling
 • Grondbeleid
 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Aanbestedingsrecht
 • Staatssteun
 • Milieurecht
 • Omgevingsrecht
 • PPS

Wetenschappelijke publicaties in tijdschriften en bundels (2010-heden)

2021

2020

2019

2018

 • A.G. Bregman, C.P. Hageman en J.J. Karens De Transitiewet: doelmatige aanpassingen in de Crisis- en herstelwet? TBR 2018/185
 • A.G. Bregman, Mogelijkheden voor het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap, TBR 2018/88
 • Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden, 9-5-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3881 (Projectontwikkeling Neder-Betuwe), TBR 2018/65
 • A.G. Bregman, Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet, TBR 2018/18
 • A.G. Bregman en E.M. Bruggeman, Aanbestedingsplicht voor woningcorporaties?, TBR 2018/59
 • Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden, 9-5-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3881 (Projectontwikkeling Neder-Betuwe), m.nt. A.G. Bregman, TBR 2018/65
 • Privaatrecht ontmoet het publiekrecht, Cobouw, 27 maart 2018.
 • Redactioneel: ‘Branchering in het bestemmingsplan valt onder de toepassing van de Dienstenrichtlijn’, Actualiteiten Bouwrecht, 31 januari 2018
 • Redactioneel: ‘De zure druiven van de beleidsvrijheid van de gemeenteraad’, Actualiteiten Bouwrecht, 8 maart 2018
 • Redactioneel: ‘Een schuur bouwen voor (vermoedelijk) criminele activiteiten: kan de gemeente dat tegenhouden?’, Actualiteiten Bouwrecht, 11 april 2018
 • Redactioneel: De Crisis en herstelwet als duurzaam experiment?, Actualiteiten Bouwrecht, 28 maart 2018
 • Redactioneel: De zure druiven van de beleidsvrijheid van de gemeenteraad, Actualiteiten Bouwrecht, 8 maart 2018

2017

2016

2015

2014

 • E. Buitelaar, A.G. Bregman, P. van Ree en F. de Zeeuw, Ervaringen met de doorwerking van provinciaal beleid onder de Wro, ASRE papers 2014 – 09, Oktober 2014
 • Gebiedsgerichte normstelling als de echte winst van de Omgevingswet’, bijdrage aan de bundel ‘Onbegrensde rechtsbeoefening’, Opstellen aangeboden aan prof. dr. D.A. Lubach, onder redactie van prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. mr. H.E. Bröring en mr. dr. K.J. de Graaf, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2014
 • ‘Vrijwillige risicoacceptatie door gebiedsgerichte normstelling als de echte winst van de Omgevingswet’, essay in opdracht van het Ministerie van I&M, februari 2014
 • ‘De mogelijkheden van gebiedsgerichte normstelling’, artikel in: ‘Duurzame gebiedsontwikkeling: over vormen van regulering en de rol van aanbesteding’, Publicatie van de Vereniging voor Milieurecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2014
 • Redactioneel: ‘Planologisch overcapaciteit als drogreden voor het afwijzen van een bouwplan’, Actualiteiten Bouwrecht 26 november 2014
 • Redactioneel: ‘Opdracht om nog te realiseren gerechtsgebouw aan de overheid te verhuren is een overheidsopdracht voor werken’, Actualiteiten Bouwrecht 1 oktober 2014
 • Redactioneel: ‘Schadeclaim wegens afzien van woningbouw in verband met krimp wordt afgewezen’, Actualiteiten Bouwrecht 27 augustus 2014
 • Redactioneel: ‘Woonboten voldoen niet aan de bouwregelgeving maar moeten dat wel’, Actualiteiten Bouwrecht 28 juli 2014
 • Redactioneel: ‘Wijzigingsbevoegdheid tegen planologische overcapaciteit sneuvelt bij de Raad van State’, Actualiteiten Bouwrecht 4 juni 2014
 • Redactioneel: ‘Ook zonder betaling verleent de gemeente Assen een overheidsopdracht’, Actualiteiten Bouwrecht 7 mei 2014
 • Redactioneel: ‘Samenwerkingsovereenkomst bij gebiedsontwikkeling als belemmering voor het wegbestemmen van planologische overcapaciteit’, Actualiteiten Bouwrecht 9 april 2014
 • Redactioneel: ‘Provincie Utrecht neemt het voortouw bij aanpak kantorenleegstand’, Actualiteiten Bouwrecht 14 januari 2014

2013

 • Bouwrecht in kort bestek 8e druk, redactie tezamen met M.A.M.C. van den Berg en M.A.B. Chao-Duivis en verschillende hoofdstukken, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2013
 • S. Pront-van Bommel & A. Bregman, ‘Distributed Energy Systems in the Built Environment – European Legal Framework on Distributed Energy Systems in the Built Environment’, E.E.E.L.R., 22(5), p. 168-180
 • T. van der Moer & I. Roodheuvel, ‘Crisis vraagt om zo ruim mogelijke planologie’. Interview met A.G. Bregman, Rooilijn 2013, 46 (1), p. 60-63
 • Redactioneel: ‘De bevoegdheid van de raad bij overeenkomsten inzake gebiedsontwikkeling is beperkt’, Actualiteiten Bouwrecht 27 november 2013
 • Redactioneel: ‘Gemeente niet schadeplichtig jegens ontwikkelaar ondanks fout met bestemmingsplan’, Actualiteiten Bouwrecht 30 oktober 2013
 • Redactioneel: ‘Gebiedsontwikkeling: ontwikkelaar mag overeenkomst ontbinden wegens gewijzigde omstandigheden’, Actualiteiten Bouwrecht 2 oktober 2013
 • Redactioneel: ‘Beroep van de Europese Commissie in zaak Doornakkers verworpen zonder inhoudelijk oordeel’, Actualiteiten Bouwrecht 3 september 2013
 • Redactioneel: ‘Wijzigingsbevoegdheid tegen planologische overcapaciteit houdt stand bij de Raad van State’, Actualiteiten Bouwrecht 8 juli 2013
 • Redactioneel: ‘Geen belanghebbende bij vernietiging gronduitgifteovereenkomsten wegens schending aanbesteding- en staatssteunregels’, Actualiteiten Bouwrecht 12 juni 2013
 • Redactioneel: ‘Het voorkomen van planschade: de permanente Crisis- en herstelwet helpt een handje’, Actualiteiten Bouwrecht 8 mei 2013
 • Redactioneel: ‘Staatssteun hoog op de agenda bij gebiedsontwikkeling’, Actualiteiten Bouwrecht 6 maart 2013
 • Redactioneel: ‘Niet vaststellen van een bestemmingsplan dit keer wel in strijd met de wet’, Actualiteiten Bouwrecht 12 februari 2013
 • Redactioneel: ‘Garantie tot de raadszaal’, Actualiteiten Bouwrecht 16 januari 2013

2012

 • A.G. Bregman, ‘Herverkaveling levert puzzelstukje voor gebiedsontwikkeling’, PropertyNL magazine 2012, 17
 • E. Buitelaar, A. Bregman, L. van den Broek, D. Evers, M. Galle, T. Meijer & N. Sorel, Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, tweede rapportage, publicatie PBL, 2012
 • PPS bij gebiedsontwikkeling, 2e druk, tezamen met M. Pool en A. Wolting, Den Haag: Sdu 2012
 • Aanbesteding (Müller-criteria) en staatssteun bij gebiedsontwikkeling III, TBR 2012/17
 • Mogelijkheid van versnelling van het facilitaire grondbeleid op ontwikkelingslocaties?, tezamen met H.W. de Wolff, TBR 2012/1
 • Redactioneel: ‘Inschakeling van de welstandscommissie wordt facultatief’, Actualiteiten bouwrecht 6 december 2012
 • Redactioneel: ‘Een vordering tot nakoming van een samenwerkingsovereenkomst bij gebiedsontwikkeling ingeval van gewijzigde marktomstandigheden is ingewikkeld’, Actualiteiten bouwrecht 7 november 2012
 • Redactioneel: ‘Wijziging van de regelgeving per 1 oktober 2012 onderstreept duurzame gebiedsontwikkeling’, Actualiteiten bouwrecht 11 oktober 2012
 • Redactioneel: ‘Ontkoppeling afwijking van het bestemmingsplan en concrete bouwaanvragen sluit aan bij de behoefte in de praktijk’, Actualiteiten bouwrecht 11 september 2012
 • Redactioneel: ‘Akkoord Tweede Kamer met permanent maken Crisis- en herstelwet (Chw) is positief voor gebiedsontwikkeling’, Actualiteiten bouwrecht 15 augustus 2012
 • Redactioneel: ‘De introductie van de plattelandswoning: eindelijk denken in integrale omgevingskwaliteit’, Actualiteiten bouwrecht 18 juli 2012
 • Redactioneel: ‘Gemeente moet overeenkomst voor gebiedsontwikkeling uit 2006 toch nakomen – ongeoorloofde staatssteun niet aangetoond’, Actualiteiten bouwrecht 20 juni 2012
 • Redactioneel: ‘De bepaling van inbrengwaarden op grond van anterieure contracten en het risico van ongeoorloofde staatssteun’, Actualiteiten bouwrecht 15 mei 2012
 • Redactioneel: ‘Voorkomen staatssteun bij gebiedsontwikkeling: is er een derde weg?’, Actualiteiten bouwrecht 18 april 2012
 • Redactioneel: ‘Een koper is niet altijd belanghebbende bij een exploitatieplan en bij taxaties zijn collega’s niet onderling onafhankelijk’, Actualiteiten bouwrecht 21 maart 2012
 • Redactioneel: ‘Mag het bestemmingsplan bij gebiedsontwikkeling langer dan 10 jaar vooruit kijken?’, Actualiteiten bouwrecht 21 februari 2012

2011

2010

 • Het bestemmingsplan stuurt, maar niet bij gebiedsontwikkeling, TBR 2010/128
 • Gebiedsontwikkeling en het aanbestedingsrecht na het arrest Müller, TBR 2010/108
 • Projectbesluitvorming in de Crisis- en herstelwet, TBR 2010/3
 • E. Buitelaar, A. Bregman, L. van den Broek, D. Evers, M. Galle, W. Nieuwenhuizen en N. Sorel, Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening, eerste resultaten, publicatie PBL, 2010
 • Bouwrecht in kort bestek 7e druk, redactie tezamen met M.A.M.C. van den Berg en M.A.B. Chao-Duivis en verschillende hoofdstukken, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2010