Privacy statement

Stichting Instituut voor Bouwrecht, hierna te noemen ‘IBR’, hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. In het kader van het verwerken van gegevens waarborgt en respecteert IBR uw privacy, onder andere door naleving van de wet bescherming persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Bij bezoek aan deze website kan IBR gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via een vragenformulier op de website hebt ingevuld.

Voor het verwerken van gegevens, die IBR via deze website ontvangt, zal IBR voorafgaand om uw toestemming vragen.

Wij gebruiken uw gegevens voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, relatiebeheer en marketing. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u ons dat laten weten door het aanvinken van het betreffende veldje in de aanmeldschermen.

Beveiliging

Bij IBR worden uw persoonlijke gegevens beveiligd op servers in een omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten het IBR.

Gebruik van cookies

Om de website gebruiksvriendelijker te maken en de site op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. IBR maakt hierbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, een klein tekstbestand dat op harde schijf van de computer wordt geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan de site worden cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen.

Gebruik van webtellers

De website kunnen webtellers bevatten waarmee kan worden vastgesteld welke gebruikers de pagina’s hebben bezocht. Webtellers worden gebruikt voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van de IBR website. Met webtellers wordt slechts een beperkte hoeveelheid informatie verzameld, zoals het nummer van een cookie, de tijd en datum waarop een pagina is bezocht. Met behulp van deze gegevens meet IBR het verkeer op haar website en kunnen we onze website verbeteren.

Wijziging van deze bepalingen

IBR behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.