Afl. 9 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (augustus 2020)