Afl. 8 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (juli 2020)

Shownotes

Natuurbeschermingsrecht

Afvalstoffenrecht (Ron Laan)

Ruimtelijke ordening