Afl. 28 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (maart 2022)

In deze aflevering van ‘IBR – De podcast’ behandelen Marieke Kaajan (ENVIR Advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, soortenbescherming en stikstof.

Shownotes

Ontwikkelingen op het gebied van natuurbeleid

Rechtspraak bescherming Natura 2000-gebieden

Omgevingsrecht