Afl. 26 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (januari 2022)

In deze aflevering wordt door Marieke Kaajan, Fleur Onrust (ENVIR advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie besproken op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, stikstof en handhaving. Uiteraard wordt stilgestaan bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State over het evenredigheidsbeginsel.

Shownotes

Ruimtelijk ordeningsrecht

Algemeen bestuursrecht

Natuurbeschermingsrecht en stikstof

Handhaving