Afl. 14 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (januari 2021)

Shownotes

Handhaving

Ruimtelijk ordeningsrecht

Natuurbeschermingsrecht