Afl. 13 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (december 2020)

 

Shownotes

Handhaving

Ruimtelijk ordeningsrecht

Natuurbeschermingsrecht