Afl. 12 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (november 2020)

 

Shownotes

Handhaving

Windmolenparken en geluid

Natuurbeschermingsrecht