Afl. 1 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (dec 2019)

In deze eerste aflevering van ‘Instituut voor Bouwrecht – De Podcast‘ behandelen Marieke Kaajan van ENVIR advocaten en Daan Korsse van Van der Feltz advocaten de meest opvallende uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak in de maand december 2019, komen de ontwikkelingen met betrekking tot de stikstofproblematiek aan de orde en worden Tijn Kortmann en Jan van der Grinten geïnterviewd over hun opinie ‘Stop de Omgevingswet’ in het Nederlands Juristenblad.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom via de e-mail: podcast@ibr.nl.

Marieke Kaajan, Rob Kluitenberg en Daan Korsse tijdens de opnamen van de eerste podcast.

Shownotes

Ruimtelijke ordening – Uitspraken december 2019

Actualiteiten Stikstofproblematiek

Interview met Tijn Kortmann en Jan van der Grinten over hun opinie ‘Stop de Omgevingswet’ in het Nederlands Juristenblad (NJb)

Natuurbescherming – uitspraken december 2019  

Milieueffectrapportage – Uitspraken December 2019