Onderwijsprogrammaraad en Comité van Aanbeveling

Het onderwijsaanbod van het Instituut voor Bouwrecht wordt bewaakt door de Onderwijsprogrammaraad. Zitting hierin hebben:  

  • mr. R. van Bommel

 

  • mr. F.M. Cassel-van Zeeland

 

  • mr. F.A.M. Hobma

 

  • mr. J. Hoekstra

 

  • mr. A.F.J. Jacobs

 

  • prof. mr. C.E.C. Jansen

 

  • mr. S. Könemann

 

  • mr. W.Th. Post

 

  • mr. C.J. Schipperus

 

  • dr. H.J. de Vries

 

  • mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck

 

  • mr. D.E. van Werven

  Naast deze Onderwijsprogrammaraad heeft het Instituut voor Bouwrecht met ingang van het cursusjaar 2008 ook een Comité van Aanbeveling voor het onderwijs. In dit Comité hebben zitting genomen:  

  • mr. drs. M.A. Geertse

 

  • mr. G. ‘t Hart

 

  • mr. G.J. Huith

 

  • drs. D.J. Tijl

 

  • mr. N. Zandvliet

  Met deze klinkende namen wordt nog eens onderschreven hoe zeer er in het veld van kennisafnemers gehecht wordt aan de inbreng van het Instituut voor Bouwrecht op het bouwrechtelijk onderwijsgebied. Het Instituut voor Bouwrecht is erg blij met de bereidheid van deze personen om zitting te nemen in dit Comité.