VBR-A Jaarvergadering: Aardgaswinning en bodemdaling: de gevolgen belicht

Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen

De gevolgen de bodemdaling in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen vragen om een brede aanpak. Tijdens deze jaarvergadering neemt de vereniging u mee in de juridische aspecten van die bodemdaling. We staan stil bij het causale verband tussen bevingen en schade en het recht op vergoeding van die schade. Ook wordt aandacht besteed aan de problemen die opdoemen tussen opdrachtgevers en aannemers bij herstel van die schade. Tot slot komen ook de eisen voorbij waaraan moet worden voldaan bij nieuwbouw. LET OP: Deze bijeenkomst is enkel toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Bij deelname aan het volledige dagprogramma komt u in aanmerking voor 4 studiepunten. Deelname aan alleen het middagprogramma is goed voor 2 studiepunten.

Vergaderstukken ALV

Startdatum

Woensdag 13 november 2019

Tijdstip

11.00 - 16.30 uur

Locatie

Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

60

Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Soort

VBR / VBR-A

Rechtsgebieden

10.45 - 11.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

11.00 - 12.15 uur

Dr. ing. Holger Netzel en ing. Frits Bekkering over de invloed die de gaswinning heeft op de Groningse ondergrond. Wat zijn de effecten op gebouwen, welke soorten schade treden op, hoe zit het met het causaal verband en hoe wordt dat aangetoond. Kortom, Geotechniek voor juristen!!!

12.15 - 13.00 uur

Lunch

13.00 - 13.30 uur

Algemene Ledenvergadering (ALV)

13.30 - 14.15 uur

Opening congres en inleiding prof. mr. dr. Herman Bröring over de publiekrechtelijke organisatie en grondslagen van de aardgaswinning en herstel- en nieuwbouweisen. Hij staat onder andere stil bij het (ontwerp) Besluit versterking gebouwen Groningen

14.15 - 14.45 uur

Inleiding mr. Jeroen Knot en mr. Pepijn van Eijk over de versterkingsproblematiek

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 15.45 uur

Inleiding mr. Pieter Huitema over schadekwesties en procedures: de grondslagen, bewijsaspecten, schade-omvang en de actuele stand van zaken in de jurisprudentie

15.45 - 16.15 uur

Inleiding prof. mr. Bas Kortmann over het werk van de commissie

16.15 - 16.30 uur

Vragen, conclusies en afsluiting door prof. mr. dr. Herman Bröring

16.30 - 17.30 uur

Borrel

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot en met woensdag 6 november 2019 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Dr. ing. H.D. (Holger) Netzel

Senior Specialist / Directeur

ing. J.B.F. (Frits) Bekkering

constructeur Goudstikker-de Vries

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Bröring

Hoogleraar bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen

mr. P. (Pepijn) van Eijk

Advocaat Trip advocaten en notarissen Groningen

mr. P.W. (Pieter) Huitema

Advocaat De Haan advocaten en notarissen Groningen

mr. J.S. (Jeroen) Knot

Advocaat Trip advocaten en notarissen Groningen

prof. mr. S.C.J.J. (Bas) Kortmann

Voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
13
november
2019
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.