Studieochtend Publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen: omgevingsrecht en afvalstoffenrecht 2019

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag
  • Direct op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
  • Erkend certificaat

De overheid wil de huidige economie ombuigen naar een duurzame, circulaire economie in 2050. Voor de bouwsector is een circulair bouwproces daarom een belangrijk criterium.

In deze bijeenkomst worden vanuit het perspectief van het publiekrecht twee rechtsgebieden behandeld. Ten eerste circulariteit in het omgevingsrecht en ten tweede circulariteit in het afvalstoffenrecht. In het kader van het omgevingsrecht wordt onder meer bezien hoe met toepassing van (huidige en toekomstige) ruimtelijke instrumenten circulair bouwen (in enge en in brede zin) kan worden bevorderd. Onder meer komen aan de orde een bespreking van de relevante beleidskaders, het instrumentarium van de Crisis-en herstelwet (bestemmingsplan verbrede reikwijdte), Woningwet & Bouwbesluit en de Omgevingswet.

De behandeling van het afvalstoffenrecht zal duidelijk maken dat en waarom afval een positieve bijdrage kan leveren aan circulair bouwen, maar dat het afvalstoffenrecht daar nog (te) vaak aan in de weg staat. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de achtergrond van het afvalstoffenrecht, het afvalstoffenbegrip, de keten van verwijdering/nuttige toepassing, het landelijk afvalbeheerplan, de uitzondering voor bouwstoffen en de toepassing van de einde-afvalstatus. Tegen die achtergrond zal vervolgens worden bezien of en hoe het afvalstoffenrecht circulair bouwen (meer) zou kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een materialenpaspoort.

Deze studiedag bestaat uit twee dagdelen die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan beide dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Het tweede dagdeel gaat over Privaatrechtelijke aspecten van circulair bouwen.

Startdatum

Woensdag 5 juni 2019

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding mr. I.J. Wind-Middel over circulariteit in en door het omgevingsrecht
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.30 uur inleiding mr. S.W. Boot over circulariteit in en door het afvalstoffenrecht
12.30 - 12.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. I.J. (Ingeborg) Wind-Middel

Advocaat Trip Advocaten & Notarissen B.V.

mr. S.W. (Stijn) Boot

Advocaat BHW Advocaten
5
juni
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.