Studiemiddag De nieuwe Warmtewet in de praktijk

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

De energietransitie van een fossiel gedreven economie naar een duurzame, CO2-arme economie is van essentieel belang voor Nederland om de klimaatdoelen te halen zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Die transitie gaat ook echt in de komende periode plaatsvinden, zo leert de nationale pers ons dagelijks.

De Warmtewet speelt een belangrijke rol bij de energietransitie, maar kent een aantal struikelblokken waar de praktijk mee worstelt:
• de gewijzigde tariefsystematiek
• de toepasselijkheid van de Warmtewet in huurrelaties (woonruimte en bedrijfsruimte) en bij Verenigingen van Eigenaren
• de uitbreiding van de werking van de wet naar de levering van koude en lage-temperatuurwarmte.

Welke complicaties laten de experimenten het aanleggen van nieuwe duurzame warmtenetten zien en welke oplossingen zijn gekozen? Hoe verhouden die zich tot de wettelijke regeling?

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:
• De betekenis van de Warmtewet voor individuele gebruikers.
• De gevolgen van de (voorgenomen wijziging van de) Warmtewet voor professionele verhuurders van woningen zoals woningcorporaties en (institutionele) beleggers.
• De wijze waarop Verenigingen van Eigenaren dienen om te gaan met deze wet, mede gelet op de voorgenomen wijziging daarvan.
• Begrippen als: tariefregulering, leveringsovereenkomst, aansprakelijkheid warmteleverancier voor compensatie bij een ernstige storing en meting warmteverbruik.
• Toezicht op de naleving van deze wet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
• Relatie huurrecht en de Warmtewet en geschillenbeslechting.
• Gebouwgebonden warmteleverancier.
• Warmtewet en de komende Omgevingswet.

Kortom: een bijeenkomst over een zeer actuele materie, die vanwege het ingewikkelde karakter een goede voorbereiding vereist van de juristen om in de juridische relaties de wet goed te laten landen en ongelukken te voorkomen. Er is hier veel werk aan de winkel voor degenen die goed zijn voorgelicht.

Startdatum

Woensdag 15 mei 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Basis

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. M.R. de Boer over de Warmtewet in praktijk
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. H.M. Hielkema over de betekenis van de Warmtewet in huurrelaties (woonruimte en bedrijfsruimte)
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'voorwaarden bijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. M.R. (Marco) de Boer

Advocaat VBTM Advocaten

mr. H.M. (Huib) Hielkema

Advocaat Hielkema & co
15
mei
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.