Studieochtend Vergunningvrij bouwen en planologische kruimelgevallen

  • Vernieuwd

Deze bijeenkomst zal verplaatst worden naar een later tijdstip in het jaar. Zodra deze datum bekend is, wordt de pagina aangepast. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden en dan krijgt u automatisch bericht van de nieuwe datum.

 

Deze bijeenkomst zal verplaatst worden naar een later tijdstip in het jaar. Zodra deze datum bekend is, wordt de pagina aangepast. Indien u interesse heeft kunt u zich aanmelden en dan krijgt u automatisch bericht van de nieuwe datum.   Deze basisbijeenkomst is beperkt tot de twee genoemde onderdelen uit bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U wordt wegwijs gemaakt in de praktische toepassing van de regels voor vergunningvrij bouwen en de regeling voor planologische kruimelgevallen. Het begrippenkader wordt toegelicht, relevante passages uit de Nota van Toelichting worden besproken en er is aandacht voor de jurisprudentieontwikkeling. Tevens wordt vooruit gekeken op de Omgevingswet.

Startdatum

Vrijdag 18 september 2020

Tijdstip

9.30 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

50

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen | Ambtenaren bouw- en woningtoezicht | Vergunningverleners | Wabo-coördinatoren | Medewerkers RO bij gemeenten

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
,

09.00 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 10.45 uur inleiding
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Het IBR heeft het recht haar onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Adviseur Hekkelman Advocaten

Mr. ing. B. (Bert) Rademaker

Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent
18
september
2020
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.