Online Studieochtend Natuurbeschermingsrecht: soorten- en gebiedsbescherming

Online real-time en interactief
  • Waardering 8,0

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden, die ziet op zowel bescherming van soorten als van gebieden. In deze bijeenkomst komen de opzet, inhoud, doelstellingen en uitgangspunten van de Wet natuurbescherming, de ontheffing- en vergunningprocedure, de zorgplicht en de verhouding met de Wabo aan de orde. De huidige wetgeving zal daarbij steeds in het kader van de opzet voor natuurbescherming onder de Omgevingswet (o.a. Aanvullingswet natuur) gezet worden. Advocaten en juristen die in één dag op de hoogte gebracht willen worden, kunnen zich naast deze bijeenkomst ook aanmelden voor het online actualiteitencollege Jurisprudentie natuur. 

Startdatum

Dinsdag 23 juni 2020

Tijdstip

09.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
,

09.15 - 10.45 uur inleiding mr. drs. F. Onrust over algemene bepalingen waaronder de zorgplicht, soortenbescherming incl. de gevolgen van de Omgevingswet
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.30 uur inleiding mr. dr. R.H.W. Frins over gebiedsbescherming en procedurele bepalingen, waaronder verhouding Wabo incl. de gevolgen van de Omgevingswet
12.30 - 12.45 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment nog in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het IBR het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/

3

mr. dr. R.H.W. (Ralph) Frins

Sr. jurist omgevingsrecht Ministerie van BZK en Research fellow Radboud Universiteit Nijmegen

mr. drs. F. (Fleur) Onrust

Advocaat / Partner ENVIR Advocaten B.V.
23
juni
2020
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.