Online Studiemiddag Wet Bibob en de vastgoedpraktijk

Online real-time en interactief
  • Nieuw

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) heeft als doel om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Sinds de uitbreiding van het toepassingsbereik in 2013 komt de Wet Bibob steeds meer bij bouwrechtelijke activiteiten om de hoek kijken, zoals bij de aanvraag van omgevingsvergunningen, vastgoed- en grondtransacties en aanbestedingen.

Tijdens deze studiemiddag zal ingegaan worden op de systematiek en grondslagen van de Wet Bibob en de verschillende weigeringsgronden, de rol van beleid en de toepassing ervan, het onderzoek dat nodig is, en de rechtsbeschermingsmogelijkheden. Daarbij komt de recente jurisprudentie aan bod. Tevens zal het recente wetsvoorstel tot uitbreiding van de Wet Bibob aan de orde komen. Tenslotte komt de verhouding tot vastgoed gerelateerde transacties aan de orde; wat betekent het in de praktijk als een Bibob-toets moet worden uitgevoerd? Wat kan contractueel tussen partijen geregeld worden en wat betekent een negatief oordeel voor de contractuele relatie?

Startdatum

Woensdag 18 maart 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online real-time en interactief

Prijs
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. F.A. Pommer over systematiek van de Wet Bibob en toepassing daarvan.
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding over de betekenis van de Wet Bibob bij vastgoed gerelateerde transacties, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. F.A. (Franc) Pommer

Advocaat Hekkelman Advocaten en Notarissen N.V.
18
maart
2020
 355,50 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.