Studiemiddag Reguleren van parkeren in het bestemmingsplan

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag
  • Nieuw

De afgelopen tijd is het onderwerp parkeren bij de totstandkoming van bestemmingsplannen steeds belangrijker geworden. Als gevolg van de Reparatiewet BZK moet in bestemmingsplannen geregeld worden dat voorzien wordt in ‘voldoende parkeergelegenheid’. Uit recente jurisprudentie blijkt dat dat nog wel eens misgaat, met alle gevolgen van dien voor de vaststelling van het bestemmingsplan en gebiedsontwikkelingen.

Hoe te borgen dat in het bestemmingsplan voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid? Deze vraag wordt tijdens deze bijeenkomst zowel vanuit juridisch als vanuit verkeersonderzoektechnisch oogpunt behandeld. Op welke wijze kan in het bestemmingsplan parkeren geregeld worden? En hoe wordt dat onderbouwd? Hoe zit het met (dynamische) verwijzingen naar beleidsregels? En wat te doen met wijzigingsbevoegdheden in het plan of omgevingsvergunningen voor afwijken van het plan? Daarnaast speelt bij parkeren tevens de vraag naar de afdwingbaarheid van voldoende parkeerplaatsen in de toekomst, zodat men niet met lege parkeerplaatsen komt te zitten die nergens anders voor te gebruiken zijn, maar ook niet dat tekorten ontstaan en druk op de gemeenschap komt om dit op te lossen.

Bij het onderzoek gaat het om het in kaart brengen van de parkeervraag en hoe onderbouwd wordt dat het bouwplan aan de behoefte voldoet. Hoe een parkeerbalans op te stellen? Kennis van verkeerstechnisch onderzoek is belangrijk voor iedereen die zich met parkeren en bestemmingsplannen bezighoudt. Tijdens de bijeenkomst wordt tevens aandacht besteed aan het differentiëren met parkeernormen en nieuwe mobiliteitsconcepten zoals Mobility as a Service (MaaS).

Startdatum

Donderdag 21 november 2019

Einddatum

Donderdag 21 november 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Basis

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.30 uur inleiding mr. D.S.P. Roelands-Franssen over parkeren en het bestemmingsplan,
de Reparatiewet BZK alsmede kostenverhaal en behandelen van recente jurisprudentie
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur inleiding ir. A.E.M. van de Reijt over het opstellen van parkeeronderzoek en een parkeerbalans in het kader van een bestemmingsplan of bouwplan
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. D.S.P. (Daniëlle) Roelands-Franssen

Advocaat / Partner Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn

ir. A.E.M. (Aukje) van de Reijt

Adviseur Parkeren en Locatieontwikkeling Goudappel Coffeng
21
november
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.