Studiemiddag Juridische aspecten van versnelling van de woningbouwopgave. Hoe krijgen we dit van de grond?

Utrecht Centraal Business & Conference Center B.V. (WTC), Stadsplateau 7 te Utrecht
  • Waardering 8,4
  • Informatief, nuttig en met een hoog niveau maar toch goed te volgen
  • Opfrissend en vernieuwend

De Transitiewet Omgevingswet komt eraan en biedt nieuwe mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling. De wet zal naar verwachting medio 2019 in werking treden en deze bijeenkomst biedt gemeenten, marktpartijen en hun (juridisch) adviseurs de mogelijkheid om daarvan snel na inwerkingtreding kennis te nemen. Het wetsvoorstel beoogt onder meer te voorzien in snellere en gemakkelijkere procedures om woningbouw te versnellen. Het biedt voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling belangrijke verbeteringen. Projecten waarbij wordt gewerkt met bestemmingsplan-plus en met bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kunnen veel sneller (bij ministeriële regeling) worden aangewezen. In vergelijking tot de huidige praktijk van aanwijzing per AMvB kan 7 maanden tijdwinst gewonnen worden. Tevens worden de voorwaarden voor aanwijzing versoepeld.

Vooral woningbouwprojecten zullen hiervan naar verwachting profiteren. Met de Transitiewet ligt nog meer de focus op het experimenteren in voorbereiding op de Omgevingswet. Er zijn inmiddels zoveel experimenteermogelijkheden verschenen, dat het niet eenvoudig is de juiste bij een project te kiezen, om het project eenvoudiger en beter te maken. In deze bijeenkomst wordt u meegenomen in de laatste stand van de experimenten.

Voor de inhoud van woningbouwplannen is de vraag naar middenhuurwoningen en de sturing vanuit de overheid erg belangrijk. Het Amsterdamse 40-40-20 beleid vindt inmiddels in meer gemeenten weerklank. Ingegaan wordt op de mogelijkheden van sturing van de woningcategorieën, en speciaal de middenhuur. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: randvoorwaarden voor versnelling van de woningbouwopgave (de rolverdeling Rijk, provincie en gemeente), het functioneren van de Crisis- en herstelwet ter versnelling van de woningbouwopgave (met name ontwikkelingsgebieden), de betekenis voor versnelling van de Transitiewet (waaronder het projectuitvoeringsbesluit), de versnelling van de woningbouwopgave via het sturen op plancapaciteit, het bestemmen van middenhuur, de rol van de ladder voor duurzame verstedelijking en de kruimelgevallenregeling, versnelde procedures en flexibiliteit in de Crisis- en herstelwet (inclusief ontwerp gewijzigde Crisis- en herstelwet), het voorsorteren op de Omgevingswet en de ruimtelijke aspecten van versnelling woningbouw.

Startdatum

Dinsdag 12 november 2019

Einddatum

Dinsdag 12 november 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

Utrecht Centraal Business & Conference Center B.V. (WTC), Stadsplateau 7 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs die de juridische ins en outs willen weten van het versnellen van bouwprojecten

Niveau

Verdieping

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.30 uur inleiding prof. dr. ir. A.G. Bregman
14.30 - 15.00 uur inleiding mr. A. de Snoo
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding mr. A. de Snoo, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. A. (Arjen) de Snoo

Advocaat DLA Piper
12
november
2019
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.