Studiedag Het bestuursprocesrecht in het omgevingsrecht

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Waardering 8,3

Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft tevens kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht nodig. Het omvangrijke en complexe stelsel van het omgevingsrecht zorgt immers voor een voortdurende brede stroom aan jurisprudentie van de bestuursrechter.

Deze bijeenkomst bestaat uit vijf, met elkaar samenhangende, onderdelen.
Deel A: het toetsingsmodel van de bestuursrechter en de consequenties daarvan voor partijen (bevoegdheid van de bestuursrechter, ontvankelijkheid van het beroep, bevoegdheid van het bestuursorgaan, ontvankelijkheid van het bezwaar en de omvang van het geding).
Deel B: de zoektocht naar de definitieve beslechting van het geschil na de constatering dat het bestreden besluit een gebrek kent (art. 8:69a Awb, art. 6:22 Awb en art. 8:72 Awb).
Deel C: oorzaken en gevolgen van de vergunning van rechtswege (Dienstenrichtlijn, Wabo en par. 4.1.3.3 Awb).
Deel D: financiële gevolgen van wachten met besluitvorming (par. 4.1.3.2 Awb).
Deel E: schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurlijk handelen in het ruimtelijk domein (titel 8.4 Awb).

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal studiemateriaal met achtergrondliteratuur over de zojuist aangestipte onderwerpen en met actuele jurisprudentie. Welke onderwerpen tijdens de bijeenkomst uitgebreid aan bod zullen komen, hangt af van de voorkeuren van de deelnemers en de actualiteit van dat moment. Na afloop van deze bijeenkomst bent u geïnformeerd over actuele procesrechtelijke vraagstukken die voor u relevant zijn.

Zendt uw eigen casus/vragen in (uiterlijk voor donderdag 3 november 2019 naar onderwijs@ibr.nl) en indien mogelijk komen deze geanonimiseerd aan de orde tijdens de bijeenkomst. Op die wijze kan de inleider tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk maatwerk leveren.

Startdatum

Dinsdag 3 december 2019

Einddatum

Dinsdag 3 december 2019

Tijdstip

9.00 - 17.00 uur

Dagdelen

2

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

25

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, ambtenaren en adviseurs

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Rechtsgebieden
, ,

08.30 - 09.00 uur ontvangst
09.00 - 10.30 uur inleiding
10.30 - 10.45 uur pauze
10.45 - 12.15 uur vervolg inleiding
12.15 - 12.30 uur vragen
12.30 - 13.30 uur lunch
13.30 - 15.00 uur vervolg inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. dr. L.M. (Rens) Koenraad

Bestuursrechter Rechtbank Gelderland
3
december
2019
 695,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.