Online Studiemiddag Ins en outs van de Dienstenrichtlijn

Online, real-time en interactief
  • Nieuw

Een studiemiddag waarin naast een ‘geheugenopfrisser’ (hoe zat het ook weer met de vrije vestiging van diensten?) de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van het Europese Hof en de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State over de Dienstenrichtlijn aan de orde komen. Besproken worden:
• de dubbele evenredigheidstoets (noodzaak en evenredigheid vanuit de algemene voorschriften en in het concrete geval)
• de ins & outs van de pakketbenadering (wanneer is sprake van een pakket aan maatregelen en wat heeft dat voor gevolgen voor de motiveringseis),
• gegevensinventarisatie,
• de formulering van onderzoeksvragen en onderzoeksvereisten.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het vereiste van gemeenschapstrouw, de notificatieverplichting, de reikwijdte daarvan in de richtlijn en de Dienstenwet en de behandeling van notificaties door de Europese Commissie.

Startdatum

Dinsdag 22 september 2020

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief

Prijs
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.30 uur inleiding door mr. G.H.J. Heutink over de positie van dienstverleners: de laatste Drl-jurisprudentie, evenredigheid & noodzaak en de pakketbenadering
14.30 - 14.35 uur pauze
14.35 - 15.35 uur inleiding door A.J. van Duren over gegevensinventarisatie en onderzoeksvragen & conclusies
15.35 - 15.40 uur pauze
15.40 - 16.40 uur inleiding door mr. I.L. Haverkate over de overheid: gemeenschapstrouw en notificatieplicht
16.40 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:
• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen. Uit het Webinar-systeem halen wij uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Het beantwoorden van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus, en wel binnen een week na het volgen van de online cursus. De cursist kan, gedurende die week, de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.

3

mr. G.H.J. (Gijs) Heutink

Advocaat / Partner Hemwood Advocaten

mr. I.L. (Iskander) Haverkate

Advocaat Hemwood Advocaten

dr. A.J. (Aart Jan) van Duren

Principal consultant winkelen Bureau Stedelijke Planning
22
september
2020
 285,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.