Congres Omgevingsplan: hoe doen we dat?

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
  • Vakkundige experts
  • To-the-point

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 komt met rasse schreden dichterbij en dat betekent dat kennis over en ervaring met de totstandkoming van de kerninstrumenten cruciaal zijn. Het omgevingsplan zal als centraal instrument van de Omgevingswet onder meer de gemeentelijke bestemmingsplannen vervangen. Zowel de overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan als het maken van een omgevingsplan vragen de komende tijd van omgevingsrechtjuristen veel aandacht.

Op het Congres ‘Omgevingsplan: hoe doen we dat?’ zal door experts uit de doeken worden gedaan hoe een omgevingsplan opgebouwd is, wat er allemaal in geregeld kan worden en hoe dat gedaan moet worden. Tevens zal er in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de digitale ontsluiting van het plan via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Er zijn 2 plenaire inleidingen en 2 workshoprondes (per workshop kunnen maximaal 40 deelnemers deelnemen). Op die manier kunnen de deelnemers, na een meer algemeen plenair deel, zelf kiezen voor de onderwerpen die het meest relevant zijn en is er nadrukkelijk ruimte voor interactie over verschillende deelonderwerpen die betrekking hebben op het omgevingsplan. Geef op uw aanmeldingsformulier bij toelichting daarom aan welke twee workshops u wilt volgen. Indelen van de workshops gaat op volgorde van binnenkomst.

U kunt kiezen uit de volgende workshops:
Workshop 1 Natuur door mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan
Workshop 2 Reguleren van bouwen en gebruiken (knip) door mr. T.E.P.A. (Tycho) Lam (volgeboekt) 
Workshop 3 Kostenverhaal en Grondeigendom door prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman
Workshop 4 Milieu door prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen
Workshop 5 DSO door mr. I.P. (Ilse) de Jonge

Startdatum

Vrijdag 7 februari 2020

Tijdstip

13.00 - 16.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Prijs
 345,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

200 (per workshop maximaal 50 deelnemers)

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
,

12.30 - 13.00 uur ontvangst

 

 

13.00 - 13.45 uur inleiding door prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer over flexibiliteit en houvast in het omgevingsplan
13.45 - 14.30 uur Inleiding door mr. ing. B. (Bert) Rademaker over de omzetting van tijdelijk naar permanent

 

 

14.30 - 15.30 uur eerste ronde workshop

 

15.30 - 15.45 uur pauze

 

 

15.45 - 16.45 uur tweede ronde workshop

 

16.45 - 17.30 uur afsluitende netwerkborrel

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden

3

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. I.P. (Ilse) de Jonge

Projectleider Digitalisering Ministerie van BZK

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Advocaat ENVIR Advocaten B.V.

mr. T.E.P.A. (Tycho) Lam

Advocaat Hekkelman Advocaten N.V.

prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer

Hoogleraar bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Adviseur Hekkelman Advocaten

Mr. ing. B. (Bert) Rademaker

Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb. Midden-Nederland en Docent

prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Advocaat / Partner AKD Hoogleraar milieurecht Rijksuniversiteit Groningen
7
februari
2020
 345,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en borrel

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.