Actualiteitencollege Jurisprudentie omgevingsrecht

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag
  • Waardering 8,3

Het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurisprudentie volgen elkaar in hoog tempo op. In dit actualiteitencollege wordt een aantal relevante ontwikkelingen behandeld. Het accent ligt op een bespreking van recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zo kunnen een of meerdere van de volgende actualiteiten aan de orde komen:
• bestemmingsplanperikelen
• relativiteit
• handhaving
• dienstenrichtlijn en schaarse rechten
• grondexploitatie
– Crisis- en herstelwet
• waboperikelen
• planschade

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen de deelnemers digitaal studiemateriaal met actuele jurisprudentie. Welke onderwerpen tijdens de bijeenkomst uitgebreid aan bod zullen komen, hangt af van de actualiteit van dat moment en door de deelnemers kenbaar gemaakte voorkeuren. Het is een interactieve bijeenkomst, waarin de deelnemers volop de gelegenheid hebben om vragen te stellen.

Zendt uw eigen casus/vragen in (uiterlijk voor donderdag 10 november 2019 naar onderwijs@ibr.nl) en indien mogelijk komen deze geanonimiseerd aan de orde tijdens de bijeenkomst. Op die wijze kunnen de inleiders tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk maatwerk leveren.

Startdatum

Dinsdag 10 december 2019

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Meeting Center New Babylon, Anna van Buerenplein 29 te Den Haag

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

60

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

DDD

Ja

Rechtsgebieden
,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. M.M. van Driel, mr. J. Hoekstra en prof. mr. B.J. Schueler
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’ onder de tab onderwijs op de website www.ibr.nl.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. J. (Jaap) Hoekstra

Staatsraad/lid Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

mr. M.M. (Mirjam) van Driel

Sr. jurist Raad van State

prof. mr. B.J. (Ben) Schueler

Hoogleraar omgevingsrecht Universiteit Utrecht Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
10
december
2019
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.