Online VBR Seminar: De overgang naar de Omgevingswet

Online

In 2021 treedt naar verwachting de omgevingswet in werking en zullen overheden, initiatiefnemers en rechters met de wet gaan werken. Dat heeft niet alleen juridisch-inhoudelijke, maar ook grote praktische consequenties. In dit seminar wordt stilgestaan bij enkele actuele vragen rond de overgang naar de Omgevingswet in de uitvoeringspraktijk. Waar lopen de provincies tegen aan, bijvoorbeeld ten aanzien van het DSO? Welke vragen en aandachtspunten zijn van belang rondom het overgangsrecht, of het ontbreken daarvan? Welke veranderingen brengt de Omgevingswet mee voor de rol van de rechter en de rechtsvragen die aan de rechter kunnen worden voorgelegd?

Let  op: Deze bijeenkomst is enkel toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Zie ‘toelating’ hieronder.

Startdatum

Donderdag 10 september 2020

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur

Locatie

Online

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

100

Doelgroep

Advocatuur | Juristen werkzaam bij de overheid | Bedrijfsjuristen | Juridische professionals

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A

Rechtsgebieden
,

13.30 - 13.40 uur Opening door Jacques Sluysmans
13.40 - 14.25 uur Dorien van Cooten en Carolien Idema over provinciale verordeningsregels en het werken met het DSO
14.25 - 15.10 uur Valérie van ’t Lam over het overgangsrecht bij de Omgevingswet

15.10 - 15.30 uur Pauze

15.30 - 16.15 uur Ben Schueler over de rol van de rechter onder de Omgevingswet
16.15 - 16.25 uur Afsluiting Jacques Sluysmans

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot donderdag 3 september 2020 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 25,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

drs. C.S. (Carolien) Idema

adviseur omgevingsinformatie/coördinerend beleidsmedewerker provincie Utrecht

mr. D.M.D. (Dorien) van Cooten

beleidsadviseur bij de provincie Utrecht. Binnen de provincie Utrecht strategisch adviseur voor de Omgevingswet

mr. dr. V.M.Y. (Valérie) van ’t Lam

advocaat bij Stibbe in Amsterdam

prof. mr. B.J. (Ben) Schueler

Hoogleraar omgevingsrecht Universiteit Utrecht Staatsraad Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
10
september
2020
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.