VBR Jaarvergadering: Gebiedsontwikkeling tijdens de stikstofcrisis – VOLGEBOEKT

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag
  • Nu online óf fysiek te volgen

Voordat de coronacrisis uitbrak noemde Mark Rutte de stikstofcrisis de grootste crisis uit zijn carrière als premier. Zijn verzuchting volgde op de bekende PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Deze uitspraak zorgde er voor dat de ruimte voor nieuwe gebiedsontwikkelingen aanzienlijk werd ingeperkt, terwijl juist de komende 10 jaar 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd. Miljarden aan investeringen in de gebiedsontwikkeling en infrastructuur staan op losse schroeven door de uitspraak van de Afdeling. Inmiddels is naar aanleiding van deze uitspraak de Wet stikstofreductie en natuurherstel in werking getreden. Maar deze wet biedt maar in beperkte mate een uitweg in de stikstofcrisis. Preadviseurs Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft), Marieke Kaajan (ENVIR advocaten) en Willem Bosma (Van der Feltz advocaten) gaan in op de vraag hoe deze uitweg wel kan worden gevonden. Zij richten zich daarbij op gebiedsontwikkeling en op het omgevingsrecht. Met het preadvies bent u als professional in het bouwrecht goed voorbereid op maatregelen die Nederland de komende jaren staan te wachten op het gebied van stikstofreductie en natuurherstel. Mis de jaarvergadering dus niet!

Op het preadvies zal worden gereflecteerd door een panel van deskundigen, bestaande uit Resianne Dekker (Manager Policy & Planning Havenbedrijf Rotterdam N.V.), Ralph Frins (universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen) en Arjen de Snoo (DLA Piper advocaten).

De discussie tussen preadviseurs en deskundigenpanel – en uiteraard met u – zal worden geleid door Jeroen Huijben (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Deze bijeenkomst wordt tevens online (real-time en interactief) aangeboden. Indien u de bijeenkomst online wilt volgen dan kunt u zich aanmelden via deze link.

Startdatum

Donderdag 9 december 2021

Tijdstip

12.00 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht

Aantal deelnemers

75

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

11.30 - 12.00 uur Ontvangst
12.00 - 12.30 uur Algemene Ledenvergadering VBR
12.30 - 13.15 uur Lunchpauze
13.15 - 13.30 uur Jaarrede door de voorzitter van de Vereniging voor Bouwrecht
13.30 - 14.15 uur Toelichting op preadviezen door preadviseurs
14.15 - 14.30 uur Pauze
14.30 - 15.15 uur Reflectie op de preadviezen door panel
15.15 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 16.15 uur Discussie met panel en (online) deelnemers
16.15 - 16.30 uur Lustrum jaar, prijzen, afscheid Jacques Sluysmans als voorzitter

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.verenigingvoorbouwrecht.nl/lidmaatschap/

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!
Annuleringen kunnen tot donderdag 2 december 2021 schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

Voorwaarden: Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid.
Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren.
http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs) en gezondheidscheck. Zo ook op zakelijke evenementen.

Klik hieronder op de link van de betreffende locatie voor de voorwaarden per locatie.

Jaarbeurs MeetUp: https://www.jaarbeurs.nl/veilig
BCN Utrecht CS: https://www.bcn.nl/nieuws-categorie/voelde-u-ook-zon-afstand
La Vie Meeting Center: https://www.lavieutrecht.nl/meeting-hygienics/
Babylon Hotel Den Haag: https://www.edenhotels.nl/en/together-against-covid-19/

mr. W.J. (Willem) Bosma

Advocaat Van der Feltz advocaten

mr. drs. M.M. (Marieke) Kaajan

Advocaat ENVIR Advocaten B.V.

prof. dr. J.C. (Co) Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft / Dijkgraaf van Waterschap Rivierenland
9
december
2021
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.