VBR-A Jaarvergadering: Alternatieve geschilbeslechting bij bestuursrechtelijke geschillen

Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

In het bestuursrecht komen alle geschillen uiteindelijk op het bordje van de bestuursrechters terecht. Dat is anders dan in het civiele recht, waar al lange tijd geschillen ook beslecht kunnen worden door bijvoorbeeld bindend advies, niet-bindend advies en arbitrage. De vaak gehoorde gedachte is dat er in het bestuursrecht geen plaats is voor deze vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Maar is dat wel zo? Tijdens de bijeenkomst wordt door de sprekers onderzocht op welke wijze alternatieve geschillenbeslechting een rol zou kunnen spelen bij het tot een einde brengen van bestuursrechtelijke geschillen. Dat doen ze onder meer aan de hand van eerder onderzoek naar schikken in het bestuursrecht en ervaring in arbitragezaken.

Als sprekers treden op: prof.mr. K.J. de Graaf (Hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen) en prof. mr. B. van Zelst (Partner en advocaat bij Van Doorne en bijzonder hoogleraar privaatrecht aan de universiteit van Maastricht).

Startdatum

Donderdag 30 november 2023

Tijdstip

13.30 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht

Prijs
 0,00excl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

60

Doelgroep

Leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Niveau

Verdieping

Soort

VBR / VBR-A, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 14.00 uur Ontvangst
14.00 - 14.15 uur Algemene Ledenvergadering (ALV)
14.15 - 15.00 uur Inleiding

15.00 - 15.15 uur Pauze

15.15 - 16.00 uur Inleiding
16.00 - 16.30 uur Vragen en afronding

16.30 - 17.30 uur Borrel

De vergaderstukken voor het huishoudelijke deel van de ALV zijn te vinden op de ledenpagina van de website van de VBR-A.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht zie: http://www.vbra.nl/lidmaatschap/.

Deelname is gratis, maar inschrijven is opdagen: don’t spoil the party!

Annuleringen kunnen tót 23 november schriftelijk (onderwijs@ibr.nl) worden doorgegeven. Komt uw annulering na die datum of komt u op de dag zelf niet opdagen dan zijn wij genoodzaakt € 45,- excl. BTW administratiekosten/cateringkosten in rekening te brengen.

prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf

Hoogleraar bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen en Regeringscommissaris Omgevingswet

mr. B. (Bas) van Zelst

Advocaat Van Doorne Amsterdam
30
november
2023
 0,00excl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.